přeskočit k navigaci »

Zapsání význačných evropských lázeňských měst na Seznam UNESCO

Karlovy Vary

V roce 2006 nechal Karlovarský kraj zpracovat odborné posouzení historických center měst Karlovy Vary, Mariánské Lázně, Františkovy Lázně za účelem jejich zařazení na tzv. Indikativní seznam lokalit, podle něhož bude Česká republika předkládat v dalších letech nominace nejvýznamnějších památek České republiky na Seznam světového dědictví UNESCO, což se ještě téhož roku stalo.

V roce 2009 byla iniciována myšlenka transformace národní nominace na sériovou nadnárodní nominaci. V roce 2010 zpracoval Národní památkový ústav srovnávací analýzu světového lázeňského dědictví a byla vytipována další evropská lázeňská města k možné nominaci na zápis na Seznam světového dědictví UNESCO. Do české části nominace byly zahrnuty lázně Luhačovice.

Nominovanými kandidáty v rámci nadnárodní sériové nominace jsou města: Karlovy Vary, Mariánské Lázně, Františkovy Lázně, Luhačovice, Baden Baden, Bad Kissingen, Wiesbaden, Bad Pyrmont, Bad Homburg, Baden u Vídně, Bad Ischl, Bad Ems, Vichy, Spa, Bath a Montecatini Terme.

Na konci roku 2013 byla vytvořena oficiální struktura pro přípravu nominační dokumentace. Nejvyšším orgánem se stala Mezinárodní řídící skupina (International Steering Group), vedená zástupcem Ministerstva kultury České republiky, jejímiž dalšími členy jsou zástupci jednotlivých národních ministerstev. Jí je podřízena Mezinárodní pracovní skupina (International Working Group), vedená českým koordinátorem, členy jsou národní koordinátoři. Hlavním úkolem je zajištění zpracování nominační dokumentace. V roce 2014 byl připraven Formulář 2B, takzvaný Malý pasport, který byl odeslán každým státem individuálně do Centra světového dědictví v Paříži.

Během roku 2015 byly zpracovávány odborné podklady pro rozhodnutí o konečném složení nominace. V dubnu roku 2016 na jednání Mezinárodní řídící skupiny v Praze bylo rozhodnuto o konečném složení nominace, kterou bude tvořit 11 lázeňských měst - Bad Ems, Bad Kissingen, Baden-Baden, Baden u Vídně, Bath, Františkovy Lázně, Karlovy Vary, Mariánské Lázně, Montecatini Terme, Spa a Vichy. Zároveň bylo zúčastněnými státy vysloveno přání předložit nominaci Centru světového dědictví v lednu 2018.

Františkovy Lázně
Karlovy Vary
Karlovy Vary
Mariánské Lázně
Mariánské Lázně
Mariánské Lázně
 
 
 

SpaArch

Habrová 1445
363 01 Ostrov

Tel.: +420 123 456 789
E-mail: info@spaarch.cz