Vliv sociálních sítí na děti

Dnešní děti se velmi liší od těch před lety. Hlavně tím, že jsou charakteristické být neustále online. Téměř každé dítko, nastupující do školy má vlastní mobilní telefon. Zejména pro případ, že by se mu něco mohlo stát, tak jednoduše zavolá rodičům. Právě toto je nejčastější důvod, proč tak malé děti již mají své mobilní telefony. Avšak nevyužívá jej jen na volání rodičům, ale právě také na různé sociální sítě.
školáci na počítači
V nízkém věku je to spíše méně než naopak u dětí starších. Sociální sítě u školáků je v dnešní době trend. Pokud je dítěti méně než 18 let, měl by každý rodič dohlížet na aktivitu na těchto sítích. Nelze však vždy uhlídat, co dotyčný syn nebo dcera zrovna na těchto sítích provádí, nebo s kým si dopisují. Nebezpečí pak hrozí při vkládání fotek, kdy určitý typ člověka bude chtít nějakým způsobem využít dítě. Právě například dcera nepozná, kdo ji píše, neboť ho nemůže vidět, pravděpodobně nebude mít aktuální fotku, ale třeba fiktivní. Z pohledu rodiče je toto velmi negativní dopad těchto sítí na jejich potomky. Nejdůležitější je rodičovská kontrola. Samozřejmě nic se nemá přehánět. Není dobré své děti kontrolovat několikrát denně. Může dojít k tomu, že se dítě uzavře do sebe a začne lhát o aktivitě. Rodiče by měli působit na pozici, kdy se snaží pomoci vyhnout se negativním dopadům, které by mohly ublížit. Měli by si s dětmi povídat o problémech otevřeně, do ničeho je nenutit.
školáci na počítači
A také netrestat, ale právě mluvit s dětmi, aby i ony cítily, že je rodiče podporují. Sociální sítě přináší také pozitiva. Děti si zde mohou najít nové kamarády, nebo naopak vyhledat své staré přátelé, o kterých dlouho neslyšeli. Mohou se pomocí chatu domlouvat různé kroužky, domácí úkoly, výlety. Také školy působí na sociálních sítích a někdy jako prostředek ke komunikace s žáky. Mezi nejznámější sítě, na kterých děti aktivní je facebook nebo instagram.