VYLEPŠENÁ DIGITALIZACE VEŘEJNÝCH SLUŽEB V ČESKU V ROCE 2018

Pouze 1/3 Čechů komunikuje s úřady přes internet. Jsme tím tak až na 18. místě v rámci celé EU, kde tyto služby využívá v průměru každý druhý člověk! Nejlépe je na tom Dánsko, Finsko a Švédsko. Tzv.eGoverment(digitalizace veřejných služeb)tedy v ČR velmi zaostává… Přáním českého europoslance Pavla Teličky je, abychom se dostali na úroveň Estonska, ve kterém je, kromě svateb a pohřbů, možné bez fyzické přítomnosti, vyřídit všechny úřední úkony elektronicky.(zde jej využívá 80% občanů).
přenosný počítač
Z posledních let již v ČR fungují některé digitalizované služby -nejvýznamnější jsou CzechPointy, kde lidé mohou získat výpis z trestního rejstříku, z katastrů nemovitostí, z insolventního rejstříku, bodového hodnocení řidičů a dále datové schránky a základní registry, kde je možné zjistit, které státní úřady se o nás v uplynulém roce zajímaly a co zjišťovaly.
Od července 2018 by měl fungovat nový portál pro elektronickou komunikaci občanů s úřady, aby nemuseli nikam chodit, když potřebují něco vyřídit a vyhnuli se tak často nepříjemným frontám, než na ně přijde řada.
Ministersto vnitra se chystá v r. 2018 zprovoznit tzv. PORTÁL OBČANA. Inspiraci si vzalo z Velké Británie. Podle náměstka MV J. Strouhala budou nutné, pro přístup do portálu, nové občanské průkazy s čipem, které se začnou vydávat od července 2018. V praxi se připojí k počítači čtečka a čip se načte. V současnosti cena takové čtečky je 100-200Kč.
Jaké informace bude možné v portálu občana zjistit?
-výpis z trestního rejstříku, bodové ohodnocení řidiče-a to již bez nutnosti mít datovou schránku.
-výpis zdravotní dokumentace zdravotních pojišťoven
-stránka může upozornit, kdy zaplatit daně
-kdy úřad vyřídí vaši žádost o občanský průkaz, ale třeba i o rybářský lístek
-kolik platíte za zdravotní a soc. pojištění
-obce budou moci nabízet vlastní služby
-placení poplatků např. za odvoz odpadu
hranaté a kulaté razítko

V jiných zemích EU, kromě těchto služeb, je možné např. i založit firmu on-line.
Využívání e-služeb ale povinné nebude, každý občas si tedy může zvážit, co pro něj bude jednodušší!