Když neodpovídá odškodnění potřebám

Kdy jsme my lidé šťastní a spokojení? Obvykle jedině tehdy, když jsme zdraví a finančně dostatečně zajištění. To je to nejdůležitější, co ke své existenci potřebujeme, a všechny případné další slasti života jsou ve srovnání s tímto podružné.

Ovšem bohužel někdy dojde k tomu, že už zdraví nejsme, a finančně zajištění v této souvislosti také ne. Prostě se můžeme stát dejme tomu oběťmi dopravní nehody, a pak rázem nejen tělesně trpíme, ale také se můžeme rozloučit s částí příjmů, případně i s příjmy veškerými. To podle toho, nakolik je zranění, které v takovém případě utrpíme, závažné.

srážka aut

Optimisté mohou namítnout, že byť je taková situace nepříjemná, nemusíme zase až tak moc truchlit, pokud dostaneme za podobnou újmu odškodnění. A do určité míry by to mohla být i pravda. Jenže realisté a pesimisté vědí, že nejednou není takové odškodnění dost vysoké na to, aby člověku kompenzovalo jeho s tímto související výdaje nebo ekonomické ztráty, o nepříjemnostech nefinanční povahy už ani nemluvě.

Nejednou zkrátka není odškodnění při dopravní nehodě takové, jaké by mělo být. A to ne proto, že by si ho oběť nezasloužila nebo nějak pochybila při žádání o takovou kompenzaci, ale proto, že pojišťovny ve snaze ušetřit využijí cokoliv, co jim umožní snížit jejich výdaje. A tak poškozený nejednou nedostane to, co by dostat měl.

nehoda auta

A jak se pak má ten, kdo je poškozený, bránit? Pokud nedokáže prosadit žádoucí zvýšení onoho odškodnění sám, měl by se obrátit na profesionály, kteří mu s tím pomohou. Kteří vědí, jak dosáhnout žádoucích výsledků, kteří mají dost schopností a sil na to, aby vedli s pojišťovnou rovnocenný zápas v zájmu jejich klienta.

A proto byste měli vědět, že nejste-li snad s výší svého odškodnění spokojeni, měli byste se na tuto poradnu obrátit i vy. Protože peníze sice žádného zraněného neuzdraví, ale přesto mu pomohou.