Chlorování vody v bazénu má svá pravidla

Chlorování vody v bazénu je obvyklá činnost, která zajišťuje potřebnou kvalitu vody, co se týče snížení množství mikroorganismů. Jakmile totiž ponecháte bazén bez dozoru delší dobu, voda se začne měnit na rozmnožovací líheň a přemnožení bakterií včetně sinic, řas a dalších drobných organismů může přinášet zdravotní problémy.

bazén s vodou

U přírodních bazénů větších rozměrů, které slouží jako rezervoáry na koupání se samočisticí schopností, se předpokládá, že redukci znečištění provedou s převahou vodní rostliny, za předpokladu dostatečného okysličení vody a vysoké intenzity denního světla, které podmiňuje růst vodních rostlin. Ovšem u malých zahradních bazénů by se tato schopnost stěží uplatnila, protože bychom se jednoduše do vody s rostlinami nevešli.

žena u bazénu

Chlór se v bazénu udržuje buď prostřednictvím elektrolytického rozkladu slabě slané vody prostřednictvím solinátoru, anebo pomocí chlorových tablet chlornanu sodného. K jejich dávkování slouží plovák na chlorové tablety, který pohybem po hladině mění směr a dostává se do mnoha koutů nádrže, odkud se sloučenina s chlórem postupně uvolňuje do vody bez nežádoucích efektů. Kdybychom totiž chlornan sodný v tabletách naházeli přímo do vody, po dopadu na dno by tablety mohly poškodit dno chemickou reakcí s plastem.

Velmi důležité je dbát na to, abychom chlornan sodný, a stejně tak i další chlorové tablety, které se prodávají např. jako výhodné balení 3 v 1 nebo 5 v 1, spolu s algicidem, projasňovačem vody, stabilizátorem chlóru a vločkovačem uchovávali mimo dosah dětí a domácích či divokých zvířat, v bezpečném obalu a zcela mimo dosah. Nezapomínejte, že chlornan sodný je koncentrovaná toxická sloučenina, nebezpečná při kontaktu s pokožkou nebo při požití, případně při olizování. Důležité je samozřejmě i správné dávkování, aby voda nebyla přechlorovaná.