Rostou z dnešních generací kulturní barbaři?

Kultura tvoří velkou část civilizace, ale poslední dobou zájem o ni poměrně hodně upadá, a to především u mladších generací, které jsou zvyklé sedět spíše u počítače a u televize, než by se šly podívat do divadla. Sledujte varovné signály, které vás mohou varovat právě před tím, že z vašich dětí rostou kulturní barbaři.  Hlavně se neděste, spousta dětí na kouzlo divadla či čtení přijde později, stačí na ně netlačit ale nabízet jim dostatek možností.
papírové vstupné
·         Nezajímají se o nic kulturního
Vaše děti nestojí ani o čtení, návštěvy muzeí, výlety za kulturou? Do divadla je nedostanete ani heverem? Jeden z ukazatelů, že z vašich dětí nebudou milovníci kultury a kulturního dění je pávě nezájem už v dětství. Samozřejmě se to může směnit, ale ve většině případů, pokud nezíská člověk vztah ke kulturnímu dění během dětství, pak se to nezmění.
·         Nechtějí se zapojovat do kulturních kroužků
Ve školách většinou jsou kroužky, zaměřené na rozvoj kultury, jako je třeba ochotnické divadlo, recitační kroužek se soutěžemi, sbor, nebo třeba čtenářský kroužek. Jsou děti, které se zapojují s radostí a jsou děti, které si jdou raději zasportovat. Samozřejmě vhodné jsou všechny varianty, není určitě problém se zapojit do obou. Pokud se dítě urputně brání zapojovat se v takových kroužcích, které jsou zaměřené na kulturu, a nevěnují se těmto věcem ani doma, pak v nich ve většině případů nevznikne dostatečně silný vztah ke kultuře.
staré knížky
·         Děti jsou odrazem rodičů
Pokud máte rádi kulturu a rádi se zajdete podívat třeba do divadla, nebojte se to před dětmi přiznat a vzít je s sebou už jako děti. Hlavně kluci často přebírají stereotypy od svých tatínků, a jak jistě víte, většina mužů se těmto aktivitám vyhýbá. Takže většina práce je prostě na vás, musíte se snažit děti vést právě k tomu, čemu chcete, aby se budoucnu věnovaly, ale rozhodně na ně netlačte a k ničemu je nenuťte.