Terminologie, to je základ!

Aby se mezinárodní obchod mohl vůbec někdy udát, musí zde být jednotná terminologie, na kterou se bude každý moci odkázat a udělat si tak s tím druhým vztah, který vydrží cokoliv a všichni, ať už to jsou Češi, Slováci nebo třeba Rusové či Španělé, budou vědět, co je co a kdo jde, kam a proč je tohle tam a tohle tady.

minivan-41476_640 (2)

Bez zbytečných okolků si dnes představíme terminologii týkající se dodání, tedy všechno, co souvisí s doručováním. Všechny můžeme najít v mezinárodně uznávaných Incoterms. Jaké tedy známe?

EXW – ex works, nebo-li je určeno místo doručení. Tento termín se bude vyskytovat ve smlouvách tehdy, když kupující na sebe vezme riziko toho, že si zboží doručí sám do jejich cílové destinace.

bmw-2964072_640

Prodávající tedy poskytne zboží, například do jednoho z jejich skladů a kupující si pro něj musí dojet. Je to asi nejvíce volný způsob, ale taky nevýhodný a to pro obě strany.

FCA – Free Carrier (s místem určení doručení). Tady se zase myslí to, že prodávající doručí zboží, expedované, do místa, které bylo stranami určeno jako místo, kde to vyzvedne nějaký kurýr či doručovatelská služba.

CPT – Carriage paid to (s místem určení doručení). Tady se myslí to, že prodávající zaplatí doručení zboží na místo určené ve smlouvě, avšak zboží se považuje za doručené teprve tehdy, co jej převezme nějaký kurýr nebo doručovatelská služba. Prodávající je tedy odpovědný za počáteční náklady.

DPU – Delivered at place unloaded (s místem určeným). Tady se zase jedná o to, že prodávající doručí zboží, vyloží jej a to vše na místě určení. Prodávající pokrývá všechny náklady a bohužel také riziko doručení.

DAP – Delivered at place (s místem určení). Tady se prodávající zavazuje, že doručí zboží tehdy a do destinace, kde si strany určí a kde bude připravena vykládka.

Jak tedy vidíte, svět mezinárodního obchodu je vskutku spletitý. Půjčovna dodávek Praha vám může pomoci zajistit si místo v mezinárodním obchodu tím, že vám poskytne dodávky snad pro všechny přepravní účely a s pojištěním a za výhodnou cenu!